Meer stage- en uitstroomplaatsen

Meer stage- en uitstroomplaatsen

… door versterking van het netwerk met werkgevers.

Goede en passende stage- en uitstroomplaatsen zijn essentieel voor pro- en vso-jongeren. Scholen hebben over het algemeen een sterk werkgeversnetwerk, maar er is altijd behoefte aan uitbreiding van het aantal stage- en uitstroomplekken.

Stageplekken komen vaak tot stand door persoonlijke contacten tussen de stagecoördinatoren en lokale werkgevers, zo bleek uit de regionale werktafels. Deze netwerken bestaan al geruime tijd en zorgen voor een constant aanbod aan stages en uitstroomplekken.

Uit de werktafels bleek ook dat scholen en gemeenten zeer positief zijn over werkgevers. Werkgevers tonen bijzondere betrokkenheid bij de jongeren en ook in deze crisistijd kunnen veel scholen een beroep blijven doen op veel van de werkgevers
in hun netwerk. ‘Laat ze maar komen, de rest regelen we later wel’, of ‘we laten de jongeren niet zitten’ zijn uitspraken van enkele werkgevers.

Toch is er, gezien het maatwerk dat scholen leveren, altijd behoefte aan uitbreiding van het aantal stage- en uitstroomplekken, bijvoorbeeld voor jongeren die aan de slag willen in de zorgsector of voor jongeren die een specifiek aan hen aangepaste werkomgeving nodig hebben. Het is de vraag hoe we kunnen komen tot een netwerk van scholen met een grotere diversiteit aan werkgevers uit kansrijke sectoren en welke rol netwerkpartners als werkgeversorganisaties, WSP en SBB daarbij kunnen spelen.

Documenten


Nieuws