Iedere school aangehaakt

Duurzame samenwerking tussen pro en vso
Artboard
Artboard

Samenwerken aan kansen creëren en benutten

De verbinding van het pro en vso op de arbeidsmarkt is zeer waardevol. In sommige regio’s is deze verbinding al heel sterk en goed georganiseerd. In andere regio’s staan het onderwijs en de betrokken netwerkpartners nog aan het begin van deze samenwerkingsrelatie.

Om het pro en vso beter en duurzamer aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt en de arbeidstoeleiding te optimaliseren, worden er in ieder arbeidsmarktregio coördinatoren aangesteld om het pro en vso te vertegenwoordigen. Deze coördinator zet zich namens de pro en vso scholen in om de arbeidstoeleiding in de arbeidsmarktregio zo te optimaliseren dat geen jongere meer tussen wal en schip valt.

Nieuws


Betrokken organisaties


Sectorraad GO

De Sectorraad GO vertegenwoordigt schoolbesturen en scholen werkzaam binnen het gespecialiseerd onderwijs.

Sectorraad Praktijkonderwijs

De Sectorraad Praktijkonderwijs vertegenwoordigt de 175 scholen voor praktijkonderwijs in Nederland.