Passende nazorg met aandacht voor doorontwikkeling

Passende nazorg met aandacht voor doorontwikkeling

De overgang van school naar werk is zeker voor jongeren in het praktijkonderwijs en speciaal onderwijs een flinke uitdaging. Eenmaal op de arbeidsmarkt hebben oud-leerlingen uit het pro en vso in meer of mindere mate ondersteuning nodig om aan het werk te blijven.

Zonder begeleiding is het risico op uitval van voormalige pro- en vso-leerlingen groot. Circa drie jaar na uitstroom heeft tussen de 35 en 60 procent van de oud-leerlingen geen werk meer.

Om dit percentage terug te dringen, is ‘waakvlam’-ondersteuning nodig gedurende de eerste jaren. Uiteraard moet er ook aandacht zijn voor de doorontwikkeling van deze jongeren. Niet alleen voor wat betreft arbeidsvaardigheden, maar ook op de andere levensterreinen als financiën, gezondheid en wonen. Dat verkleint het risico op uitval.

Practical Examples


Documenten