Standaardisatie in de regio

Standaardisatie in de regio

Goede voorbeelden | Documenten | Nieuws | Veelgestelde vragen

… van de inzet van verschillende gemeenten

Scholen voor pro en vso ervaren veel verschillen in het re-integratiebeleid van gemeenten. Ook binnen een regio kunnen de aanpak en inzet van voorzieningen per gemeente verschillen.

Omdat veel scholen leerlingen uit verschillende gemeenten hebben, gaat er veel tijd verloren aan het uitzoeken welke voorzieningen voor leerlingen van toepassing kunnen zijn. Ook is vaak niet duidelijk welke verschillende voorwaarden en beperkingen gelden.

Heldere afspraken tussen gemeenten in een regio, met een eenduidig pakket aan voorzieningen, dragen veel bij aan betere
ondersteuning van jongeren in het pro en vso.

Goede voorbeelden


Documenten