Zelf schoolverlaters in dienst nemen

Zelf schoolverlaters in dienst nemen

Goede voorbeelden | Documenten | Nieuws | Veelgestelde vragen

Juist het pro en het vso weten dat jongeren uit het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt hebben. Ook als werkgever kunnen zij hun steentje bijdragen.

Op 1 januari 2015 trad de Participatiewet in werking. Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder deze wet. De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking.

In 2019 en 2020 zijn er respectievelijk 61.615 en 66.097 banen gecreëerd door alle werkgevers samen. Conform de Wet Banenafspraak is het voor werkgevers in de sector overheid verplicht om vanaf 2018 te voldoen aan het quotum arbeidsbeperkten. Het is opvallend dat de overheidssectoren, waaronder het onderwijs, achterblijven bij de doelstelling.

Vanuit de gedachte ‘goed voorbeeld doet volgen’, zou iedere pro- en vso-school minimaal één jongere uit het doelgroepregister in dienst moeten hebben. Juist het pro en het vso kennen immers de kwetsbare positie van hun leerlingen wanneer zij aan het werk gaan. Ook weten het pro en het vso welke ondersteuning er nodig is en hoe groot de winst van een volwaardige positie op de arbeidsmarkt is.

Documenten


Nieuws