Praktijkleren voor schoolverlaters pro en vso

15-06-2021

ZOWh@t, de bovenschoolse arbeidstoeleidingsdienst in de regio West-Friesland, geeft een korte inkijk in de regeling Praktijkleren:

“Het VSO en Pro onderwijs  krijgt vanaf september 2021 vanuit de Programmaraad de mogelijkheid om met het bedrijf waar de (oud-) schoolverlaters naar uitstromen ‘Praktijkleren op maat’ op te starten. Er komt een nieuwe regeling waarin de (SBB erkende) bedrijven € 2700,- subsidie krijgen voor de begeleiding door de begeleider op de werkplek. Gekoppeld aan de bestaande nazorg vanuit het VSO-Pro kunnen onze leerlingen een MBO erkende verklaring behalen, die ze vakinhoudelijk waardevoller maken voor het bedrijf, of bij een overstap kansrijker maken in de betrokken branche.”

Lees hier het hele artikel

Op de site van S-BB vind je uitgebreide informatie.