‘Een onverwacht valse start op de arbeidsmarkt’

07-10-2022

Gedurende de coronapandemie heeft het Verweij Jonker Instituut onderzoek gedaan naar de impact van de coronapandemie op de overgang van het onderwijs naar de arbeidsmarkt.

Uit dit onderzoek blijk dat banenkansen voor jongeren die vlak voor of tijdens de coronapandemie de arbeidsmarkt opgekomen zijn, inmiddels lijken hersteld. Jongeren die tijdens de coronapandemie de arbeidsmarkt opgekomen zijn hebben korte tijd lagere baankansen gehad door de tweede lockdown, maar ook hun baankansen zijn daarna snel toegenomen.

Dit lijkt goed nieuws. Toch is er een toename van kansenongelijkheid op de arbeidsmarkt:

Deze cijfers geven echter slechts een overkoepelend en gemiddeld beeld voor alle startende jongeren, maar geen inzicht in welke groepen harder zijn geraakt en nog altijd minder kansen op de arbeidsmarkt hebben dan voor de coronapandemie. Uit verdiepende analyses blijkt dat jongeren zonder startkwalificatie, jongeren met maximaal een mbo-2-opleiding, jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond en jongeren met een gezondheidsbeperking relatief lagere baankansen hebben en dat deze kansen ook minder herstellen na de lockdowns. De kansenongelijkheid tussen groepen jongeren bij de overgang van het onderwijs naar de arbeidsmarkt is dus tijdens de coronapandemie toegenomen.

Lees hier verder.