De route van school naar werk

20-06-2022

In juli 2020 ging het project De Route van School naar Werk van start. Met als doel: meer leerlingen uit het Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs duurzaam aan het werk krijgen.

Het was daarbij niet de intentie een nieuw initiatief neer te zetten, maar te kijken wat er efficiënter kan in de route van school naar werk en te onderzoeken wat er nou echt werkt. Vele onderzoeken, bijeenkomsten, interviews en een coronacrisis later, worden in dit online magazine de belangrijkste inzichten en mooie praktijkvoorbeelden gedeeld.