‘We kunnen uitval voorkomen, als we het maar op tijd ontdekken’

05-04-2022

Een good practice uit de regio Midden-Gelderland.

De overgang van school naar werk loopt voor jongeren uit het praktijkonderwijs en speciaal voortgezet onderwijs niet altijd soepel. De kans op uitval, bijvoorbeeld in vergelijking met leeftijdsgenoten is groot.

Passende nazorg voor deze groep jongeren is daarom een belangrijk ontwikkelthema voor het vsopro. Hoe kunnen deze jongeren als zij eenmaal werken terugvallen op ondersteuning? In het hele land lopen hierover projecten en initiatieven. Het Landelijk Kwartiermakerschap deelt een aantal best practices. Lees hier wat de ervaringen zijn met waakvlamondersteuning van een combinatiefunctionaris arbeid.

Wat is waakvlamondersteuning?

  • De jongere krijgt tot drie jaar na het behalen van zijn diploma waakvlamondersteuning via een combinatiefunctionaris arbeid. Gaat het goed op de werkplek of zijn er obstakels?
  • De begeleider is een bekende van de jongere en de werkgever, hij of zij was al betrokken bij de eindstage van de jongere. Zowel met de jongere als de werkgever kan worden meegedacht.
  • Er is een relatie met de jongere, maar ook met ouders en/of begeleiders; die vertrouwdheid zorgt voor korte lijntjes.
  • De functionaris focust zich op werk, maar biedt ook hulp als er problemen zijn met financiën, zorg of huisvesting.
  • Doordat de functionaris een band heeft met de werkgever, kan hij meedenken over ontwikkeling van de oud-leerling op het werk.

Richard Brenkman, netwerk-coördinator vso·pro Midden-Gelderland

“In het onderwijs, zeker in het vso-pro, investeren we veel in leerlingen. Maar het transitiemoment, het moment waarop we het stokje overgeven aan de werkgever, is spannend. Zeker als na een paar maanden of een jaar het stokje valt, wat dan? Wie voelt zich verantwoordelijk? Wie pakt het stokje op?

“Tijdens die eerste paar maanden of jaren op de arbeidsmarkt kunnen de kleinste zaken zorgen voor werkuitval. Een voorbeeld? De oud-leerling heeft een lekke band, zou te laat komen en durft die dag niet meer te komen. En de dag erna ook niet en de dag daarna … vul maar in. Een ander voorbeeld: een oud-leerling werkte als schoonmaker en wist zich net te handhaven. Totdat op haar werk een andere huismeester kwam te werken, dat zette alles op losse schroeven. Het bekende gezicht was weg, wat nu?”

“Het lijken kleine zaken, maar ze kunnen leiden tot uitval die lijden tot nog grotere obstakels, zoals ontslag, een uitkering aanvragen … Het laat ook zien dat we die uitval kunnen voorkomen, als we het maar op tijd ontdekken. Sinds we sinds twee jaar werken in dit project met waakvlamondersteuning, lukt dat. De combinatiefunctionaris arbeid heeft elke week contact tussen de oud-leerling en het bedrijf. We horen razendsnel hoe het gaat, of dat er obstakels zijn en zoeken in dat geval naar oplossingen.”

Meer informatie over de regio Midden-Gelderland en contactgegevens, kijk hier.