Kennisdocument over beschut werk

07-06-2024
Medewerker in magazijn

De Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt heeft het kennisdocument over beschut werk geactualiseerd. Het document vervangt de versie uit 2019 en geeft antwoord op veelgestelde vragen over het instrument beschut werk uit de Participatiewet. Het is een uitgebreide toelichting op hoe beschut werk werkt en wat de voorwaarden zijn.

Bekijk het kennisdocument op de website van de programmaraad