Rijk van Nijmegen

 1. Wat typeert jullie samenwerking?

  In de Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen bevinden zich 11 Pro/Vso scholen waar met grote betrokkenheid en passie gewerkt wordt met de jongeren. Er is een intensieve samenwerking met alle partijen die betrokken zijn bij de transitie van school naar een vervolg. Dit om gezamenlijk een sluitende aanpak en een succesvolle doorstroom te realiseren in de diverse uitstroomrichtingen.

  De samenwerking tussen de scholen onderling was opgestart maar door de Coronaperiode gestagneerd. Gelukkig hebben we deze samenwerking weer goed kunnen oppakken. Er zijn diverse regionale scholenbijeenkomsten geweest met de vso/pro scholen en ketenpartners. Informeren, uitwisselen en verbinden staat hierin centraal. Dit wordt als heel zinvol en waardevol  ervaren en de betrokkenheid van de scholen is groot.

  De informatie over kansen en mogelijkheden dragen bij aan een goede en succesvolle doorstroom van onze jongeren naar een passend vervolg.

 2. Waar zijn jullie trots op?

  • De samenwerking en betrokkenheid tussen de scholen onderling en betrokken ketenpartners. Iedereen weet elkaar te vinden.
  • De VSO/PRO scholen en jongeren worden steeds beter op de kaart gezet waardoor hun belangen steviger behartigd worden.
  • NAZORG voor vso/pro door de oprichting vanuit de gemeente van een Loopbaanteam VSO/PRO/MBO.    Meer facilitering om nazorg en extra interventies ten behoeve van uitstroomjongeren mogelijk te maken. Dit vanuit de school van herkomst.
  • Inmiddels zijn er 2 FOOOOCUS locaties van Punt Speciaal in de regio, in Nijmegen Centrum en in het winkel gebeid van het Hart van Beuningen. De 4 O’s staan voor Foooocus staat voor Onderwijs, Ouders, Ondernemers en Overheid. Een succesvol vernieuwd onderwijsconcept buiten de schoolmuren waarbij vso jongeren leer/werkkansen krijgen en zich in de maatschappij ontwikkelen en groeien op weg naar een toekomstige duurzame werkplek.               Voor meer informatie kijk op https://www.hartvanbeuningen.nl/bedrijvengids/foooocus & https://handicap.nl/projecten/foooocus/
 3. Wat heeft inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

  • Beschut Werk. In samenwerking met het Werkbedrijf willen we de uitstroommogelijkheden voor onze jongeren naar Beschut Werk vergroten.
  • Arbeidsoriëntatie in de Dagbesteding mogelijk maken. Een goede voorbereiding is essentieel voor een succesvolle uitstroom op een dagbestedingslocatie.
  • Leerarrangementen ontwikkelen in diverse kansrijke sectoren m.n. Techniek, Bouw, Energie
  • Praktijkleren en praktijkverklaringen behalen. Borgen van opgedane vaardigheden en competenties tijdens stages doormiddel van praktijkverklaringen. SBB samenwerkingen intensiveren.
  • Werkgeversnetwerk vergroten ten behoeve van sector oriëntatie, werkplekken Beschut Werk en/of Indicatie Banenafspraken.
  • Nazorg verder intensiveren en opzetten.

Rijk van Nijmegen

Contactgegevens

Coördinator
Riemi Brandsma
E-mailadres
r.brandsma@vsopro.nl
Telefoon
06 57 68 90 72

Netwerk partners

Deelnemende scholen in deze regio


Documenten