Noordoost Brabant

 1. Wat typeert jullie samenwerking?

  De regio Noordoost-Brabant kenmerkt zich door een breed gedragen Jongerenaanpak. Hierin is de aanpak voortijdig schoolverlaten, jongeren in een kwetsbare positie en jeugdwerkloosheid gebundeld. Het gaat immers vaak om dezelfde jongeren alleen in een andere fase in hun leven. De aanpak is een gezamenlijk programma tussen onderwijs en gemeenten om jongeren tussen 16 en 27 jaar te ondersteunen in hun vervolg stap in onderwijs en/of de arbeidsmarkt. Door de aanpakken samen te voegen, werken we toe naar ontschotting in zowel inhoud als financiën. Het programma is een kader waarin de betrokken partners al nauw met elkaar samen werken voor alle kwetsbare jongeren in de regio en waarbij de doelgroep vanuit pro en vso duidelijk in beeld zijn.

 2. Waar zijn jullie trots op?

  De netwerksamenwerking in onze regio is gebaseerd op onderling vertrouwen, eigenaarschap en intrinsieke motivatie. Hoewel het de nodige energie heeft gekost om elkaars taal te leren spreken, plukt men er nu de vruchten van. Zo is de jeugdwerkloosheid in Noordoost Brabant  al jaren onder het landelijk gemiddelde.

 3. Wat heeft inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

  Verstevigen van de samenwerking tussen pro en vso op verschillende onderwerpen met als doel eenduidige informatie en methodiek richting werkgevers en ketenpartners. Dit doen we door:

  • Harmoniseren van praktijkleren en praktijkverklaringen met als doel eenduidige informatie en methodiek richting werkgevers
  • Organiseren van uitstroombegeleiding bij het naschoolse netwerk
  • Gezamenlijk optrekken bij branchegerichte cursussen
  • Gezamenlijk informeren van leerlingen, ouders, werkgevers en overige instanties over stage, leer-werkplekken en uitstroom richting arbeid

  Verbeteren van de zichtbaarheid van (de talenten van) de doelgroep vso en pro bij werkgevers en samenwerkingspartners

Noordoost Brabant

Contactgegevens

Coördinator
Jan-Willem van den Berg
E-mailadres
jw.vandenberg@vsopro.nl

Netwerk partners

Deelnemende scholen in deze regio


Documenten