Wijzigingen in bekostiging nieuwkomersonderwijs

24-05-2024
Leerlingen

Scholen krijgen bekostiging vanaf de dag dat een leerling staat ingeschreven op een school. Niet de dag dat een kind in Nederland komt. Voor het primair onderwijs gaat de wijziging in op 1 juli 2024 en voor het voortgezet onderwijs naar verwachting op 1 januari 2026. Daarnaast wordt de bekostiging aangepast voor kleine scholen (po) en geïsoleerde vestigingen (vo) die nieuwkomers opvangen.

Verbetering nieuwkomersbekostiging
Omdat er nu soms tijd overheen gaat voordat kinderen daadwerkelijk naar school gaan, kan het zijn dat scholen minder dan de beoogde een of twee jaar nieuwkomersbekostiging ontvangen. Zit een leerling maar een jaar op een speciale nieuwkomersvoorziening en gaat deze het jaar erop naar een praktijkonderwijs school. Dan ontvangt deze school nog één jaar die extra bekostiging.

Lees meer over de wijzigingen