Wet inburgering pakt ongelukkig uit voor jongeren uit pro en vso

08-07-2022

Maak een maatwerktraject mogelijk voor moeilijk lerende jonge statushouders die met de nieuwe inburgeringswet nu – na het isk en een aantal jaar praktijkonderwijs of vso met veel aandacht voor taal – vanuit hun inburgeringsplicht nog eens 800 uur NT2-taalonderwijs moeten volgen, terwijl ze al aan het maximum van hun kunnen op dit vlak zitten. Hiervoor pleiten de VO-raad, Sectorraad GO en Sectorraad Praktijkonderwijs in een brief aan de Tweede Kamer, in aanloop naar het debat van 6 juli over de inburgeringswet.

In bijgevoegd pamflet vraagt de Sectorraad Praktijkonderwijs samen met VO-raad en Sectorraad GO aandacht voor deze jongeren en vragen zij u om voor hen tot een passend maatwerktraject te komen. Het pamflet is onder andere aan de leden van de Tweede Kamer verstuurd.