Webinar ‘Wet inburgering 2021 voor nieuwkomers op praktijkonderwijs’

19-09-2022

Met de inwerkingtreding van de nieuwe Wet inburgering (Wi2021) op 1 januari 2022 zijn de organisatie en regels rondom inburgering veranderd. Zo is er met de nieuwe wet een hogere taaleis voor examens en ligt de regie voor de uitvoering van inburgering bij gemeenten. De nieuwe wet heeft ook gevolgen voor leerlingen op het praktijkonderwijs. Veel jongeren en scholen worstelen met deze nieuwe aanpak.

Afgelopen week heeft het Ministerie van SZW een toelichting geven op de Wet Inburgering 2021 en de gevolgen die deze wet heeft voor leerlingen van het praktijkonderwijs.

Tijdens het webinar waren de VO-raad, de Ministeries van OCW en SZW, Lowan (ondersteuning onderwijs nieuwkomers) en de Sectorraad Praktijkonderwijs aanwezig om vragen te beantwoorden. Het webinar is niet opgenomen. De gebruikte presentatie is wel beschikbaar.