Webinar arbeidstoeleiding

01-10-2021

Een van de onderwerpen op de webinar arbeidstoeleiding betrof hoe te komen tot een landelijk dekkend netwerk van regio coördinatoren vso-pro en maximaal gebruik te maken van elkaars goede voorbeelden rondom het vormgeven van arbeidstoeleiding.

Het vervolg hierop is op 1 oktober 2021. Bij vragen en/of opmerkingen neem contact op met Patrick Hallink: p.hallink@vsopro.nl