Wat doen we nou eigenlijk?

20-09-2022

Iedereen in Nederland heeft het recht om mee te doen. Dat begint bij het bieden van dezelfde kansen aan iedereen. Dat is waar scholen voor praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs iedere dag aan werken.

Vanuit de ambitie om voor iedere leerling uit het vso en pro een passend perspectief te vinden, direct na uitstroom werken de Sectorraad Pro en de Sectorraad GO al een aantal jaren nauw samen op het domein Arbeidstoeleiding. Om dit te bereiken maken de raden zich sterk voor een stevige samenwerking met centrumgemeenten en alle relevante partijen in hun regio.

Probleem daarbij vormde de sterk versnipperde infrastructuur waarin de 535 pro en vso scholen moesten afstemmen met 35 (centrum)gemeenten en 345 gemeenten. Deze versnipperde infrastructuur zorgde ervoor dat teveel tijd van scholen opging aan oneigenlijke taken. Dat moest, in het belang van de scholen, docenten en leerlingen, efficiënter georganiseerd worden.

De oplossing is gevonden in het aanstellen van netwerkcoördinatoren vso·pro. Eén per arbeidsmarktregio. Met als kerntaak om de samenwerking te organiseren tussen de scholen, de centrumgemeenten en alle netwerkpartners als RMC, WSP, SBB en MBO scholen. Om te komen tot één regionale, integrale, sluitende aanpak. Niet als een extra laag, maar als een verfijning in- en van de bestaande infrastructuur.

Lees in het Position Paper het volledige verhaal of bekijk het webinar.

In 5 minuten legt Patrick Hallink uit waar hij zich als landelijk kwartiermaker mee bezig houdt.