Verkiezingspamflet gehandicaptenzorg

04-10-2023

In het verkiezingspamflet gehandicaptenzorg zijn tien aanbevelingen gedaan voor een betekenisvol leven, gewoon meedoen en passende zorg voor mensen met een beperking.

In dit document een aantal bouwstenen om concreet invulling te geven aan de aanbevelingen van VGN.

Dit verkiezingspamflet heeft de één op één relatie tussen onze bouwsteen 2 (leren en ontwikkelen) en één van ‘onze’ zeven ontwikkelthema’s (doorontwikkelen in dagbesteding). Vandaar wellicht ‘Nice to know’