Toolkit Aanpak Jeugdwerkloosheid

02-12-2021

Een goede samenwerking is cruciaal in de Aanpak Jeugdwerkloosheid.

Dit bleek ook uit de casuïstiektafels die de Programmaraad in september heeft georganiseerd. Een goede samenwerking is echter niet altijd vanzelfsprekend. Daarom heeft de Programmaraad de Toolkit Werk aan Netwerk ontwikkeld. Deze Toolkit biedt handvatten om het netwerk rondom de Aanpak Jeugdwerkloosheid (of een subthema) in kaart te brengen, en om met alle netwerkpartners een gezamenlijke visie en concrete afspraken te ontwikkelen.