Praktijkvoorbeelden van de regionale aanpak jeugdwerkloosheid

13-06-2022

In deze brochure wordt een aantal succesvolle praktijkvoorbeelden weergegeven van de aanpak jeugdwerkloosheid. Centraal staat hierbij telkens de vraag: wat werkt er in de praktijk? Professionals uit het werkveld komen hiervoor aan het woord.