Praktijkonderwijs > jouw route naar succes!

02-02-2023

Een folder die op een heldere en positieve manier uitlegt wat Praktijkonderwijs is. In de regio Midden-Utrecht brachten ze onlangs de folder ‘Jouw route van praktijkonderwijs naar succes’ uit. Een samenwerking van alle praktijkscholen in de regio Midden-Utrecht, ‘School-werkt’ en netwerkcoördinator Hennie van den Boorn. En het resultaat mag er wezen!

Hoe ziet praktijkonderwijs eruit en wat kun je ermee? Het is een universele folder geworden waarbij iedere school vervolgens op eigen wijze invulling geeft aan de genoemde routes. De betrokkenen hopen dat jongeren tussen de 12 en 18 jaar en iedereen die werkt met deze jongeren hiermee een (beter) beeld krijgen wat praktijkonderwijs inhoudt. Een prima weg naar succes als je liever in de praktijk leert dan in de schoolbanken.

Natuurlijk is het niet alleen in de regio Midden-Utrecht van belang om praktijkonderwijs onder de aandacht te brengen. Dit kan een mooi voorbeeld zijn voor andere praktijkscholen en arbeidsmarkregio’s.