Parelsessie ‘Arbeidstoeleiding anno 2022’

01-11-2022

Alleen ga je sneller, maar samen kom je veel, veel verder.

Samenwerking in de arbeidsmarktregio levert een heleboel mooie resultaten op. Zo vertelde Richard Brenkman, netwerkcoördinator Midden-Gelderland over de inzet van de combinatiefunctionaris in de transitie van school naar het echte leven. En Jojanne Lageveen, netwerkcoördinator Zwolle, presenteerde het project onbeperkt meedoen, waar de zichtbaarheid van de pro en vso jongeren vergroot wordt om duurzame arbeidsplekken te realiseren.

Heb jij de presentatie gemist? Geen zorgen, je kunt deze hier terugkijken.

En natuurlijk delen we ook de presentaties met jullie: