Onderzoek naar structurele inbedding regiocoördinatoren

17-09-2021

De Sectorraad pro en Sectorraad GO willen in de arbeidsmarktregio’s een landelijk netwerk van netwerkcoördinatoren VSO/PrO opzetten. Het doel is om daarmee enerzijds de samenwerking tussen VSO-/PrO-scholen te bevorderen en anderzijds de samenwerking te bevorderen tussen scholen en gemeenten/WSP, mbo-scholen en SBB.

De Sectorraad PrO en Sectorraad GO hebben bij het ministerie van OCW en het ministerie van SZW de vraag voorgelegd hoe dit initiatief structureel in te bedden en te financieren. De ministeries zullen aan de bewindspersonen een advies uitbrengen over het landelijke netwerk van netwerkcoördinatoren VSO/PrO en mogelijk bijbehorende structurele financiering. Ter voorbereiding op dit advies laten de ministeries een extern onderzoek uitvoeren naar de inzet en financiering van netwerkcoördinatoren.

Het eindrapport wordt begin november gepresenteerd.