Onderzoek naar samenwerking pro- en vso scholen en werkgevers

17-09-2021

Vanuit de werktafels is de behoefte naar boven gekomen om meer kennis te verkrijgen over de samenwerking tussen de PrO-/VSO-scholen en werkgevers en interventies die bijdragen aan een succesvolle samenwerking.

Daartoe gaat Bureau Bartels in opdracht van het ministerie van SZW een verkennend onderzoek onder scholen en werkgevers doen. Met dit onderzoek – dat loopt tot oktober – wordt beoogd om de overgang van jongeren uit PrO en VSO naar de arbeidsmarkt verder te versterken.

Het eindrapport wordt eind oktober gepresenteerd.