Magazine ‘In Verbinding: Vormgeven aan beschut werk’

12-11-2021

Een inspiratiemagazine van de Programmaraad.

De term ‘beschut werk’ bestaat sinds 2015 en wordt gebruikt voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, die zoveel extra begeleiding of aanpassingen op de werkplek nodig hebben, dat die niet aan een reguliere werkgever gevraagd kunnen worden.

Het magazine inspireert om beschut werk verder vorm te geven, zodat meer mensen duurzaam aan de slag komen.