Maak kennis met Jaap Oomen

19-01-2023

Netwerkcoördinator Arbeidsmarktregio West-Brabant

Ondanks dat Jaap pas sinds 1 juli 2022 is aangehaakt als netwerkcoördinator heeft hij deze maand al geschiedenis geschreven in de regio West-Brabant. Voor het eerst komen alle betrokken partijen, te weten: ontwikkelbedrijven, gemeenten, WSP’s en alle 17 vso pro scholen bij elkaar. Samen ontwikkelen zij een routekaart voor een generieke regionale samenwerking als het gaat om vso pro leerlingen die van stage naar werk gaan. “Ik merk heel sterk dat er behoefte is aan een generieke werkwijze”, zegt Jaap, “en die moet er ook komen om nog meer jongeren een kans te geven op de arbeidsmarkt. Ieder succesverhaal, hoe groot of klein, maakt mij een gelukkig mens”, glimlacht Jaap.

Jaap Oomen is zijn carrière gestart op de MAVO waar hij godsdienst en Nederlands gaf en later decaan en vervolgens directeur werd. Via diverse organisatorische verschuivingen in de regio West-Brabant kwam hij bij het ROC, het huidige Curio terecht waar alle leerwegen samenkwamen van  Praktijkonderwijs tot aan MBO.  Jaap verloor in Breda zijn hart aan het praktijkonderwijs waar hij directeur werd van een school van 300 leerlingen en 2 ISK afdelingen. En na ook hier weer een reorganisatie werd hij in 2020 programmadirecteur Leven Lang Ontwikkelen. Vanuit deze functie schreef hij in gezamenlijkheid met de landelijk kwartiermaker de profielschets voor een netwerkcoördinator in de regio West-Brabant die hij uiteindelijk, na een aantal pogingen om een geschikte kandidaat te vinden, zelf is gaan bekleden.
 
Een netwerk heeft Jaap wél, zowel in het onderwijs als in de omgeving waar hij diverse vrijwillige functies vervult. Met zijn enthousiaste persoonlijkheid knoopt hij alle contacten die hij heeft aan elkaar om jongeren verder te helpen. Ook voor nieuwkomers maakt Jaap zich hard. Hij pleit er voor dat de Wet Inburgering wordt aangepast zodat de onderwijstijd die jongeren binnen de ISK, praktijkonderwijs of MBO entree hebben genoten meetelt als ze inburgering gaan aanvragen. “Het is zo jammer dat als ze 18 worden niet in het dagritme kunnen blijven van school naar werk omdat ze een inburgeringscursus moeten doen. Mijn mening is dat nieuwkomers sneller en beter inburgeren als ze ín de maatschappij staan”, aldus Jaap, “dat bereik je niet met alleen een cursus Nederlands op papier”.

De ondertekening van de regionale samenwerkingsovereenkomst is een geweldige start om een soepele en duurzame uitstroom van jongeren naar de arbeidsmarkt te bevorderen. Jaap heeft toegezegd dit prachtige initiatief de komende twee jaar handen en voeten te geven. Daarnaast pakt hij individuele casussen op waarmee hij het verschil maakt. Zo heeft hij het, in samenwerking met Curio, voor elkaar gekregen dat een jongen tijdens zijn verblijf in de gevangenis op het Ginnekencollege uitstroomt op MBO-niveau 3. Terwijl de school eigenlijk alleen gespecialiseerd voortgezet onderwijs op entree en niveau 1 aanbiedt. “Ik ben er van overtuigd dat als jongeren zich gezien voelen, er minder kans is op terugval als ze vrijkomen”, zegt Jaap.

Een ander voorbeeld van een succesverhaal in de regio is het opzetten van een eigen stagebureau met jobcoaching op een praktijkschool. Van enorme toegevoegde waarde voor leerlingen, school en bedrijf. Door casussen op te pakken en instanties aan elkaar te knopen, hoopt Jaap veel scholen en leerlingen verder te kunnen helpen met reeds opgedane ervaring en vrijgemaakte paden. Dat hier interesse voor is in het werkveld bleek wel tijdens de eerste gezamenlijke bijeenkomst met alle stagecoördinatoren van de vso pro scholen in de arbeidsmarkt West-Brabant.

Deze aanpak sluit ook naadloos aan bij de ambitie van het landelijk netwerk vso•pro waar inmiddels al ruim 20 netwerkcoördinatoren deel van uitmaken. “Iedere bijeenkomst is weer verrijkend. We leren veel van elkaar”, aldus Jaap. “Maar ik merk ook dat het in iedere regio weer anders is. Het fundament ligt er, of werken we samen uit, maar je zult het vervolgens zelf in je eigen regio moeten opmetselen. Juist het samen uitwerken met de betrokken instanties zorgt er voor dat alle partijen zich gezien en verantwoordelijk voelen. En dan kun je mooie stappen maken!”.

Op aanraden van Jaap stellen we de volgende keer Jennifer Westening, netwerkcoördinator amr Amersfoort aan jullie voor.

Lees hier meer over de samenwerkingsovereenkomst in de regio West-Brabant die ondertekend is op donderdag 12 januari jl.

https://www.bredabusiness.com/nieuws/regionale-samenwerking-voor-duurzame-uitstroom-van-jongeren-naar-de-arbeidsmarkt