Maak kennis met Hennie van den Boorn

18-11-2022

Netwerkcoördinator Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht

In de gemeente Utrecht staat aanpak Jeugdwerkeloosheid goed op de kaart. Dat betekent zeker niet dat netwerkcoördinator Hennie van den Boorn achter over kan gaan leunen. Er liggen nog voldoende uitdagingen om het netwerk steviger neer te zetten en hiermee het verschil te maken voor de vso en pro leerlingen. Dat laatste is de ambitie van Hennie, altijd al geweest, ook in de jaren hiervoor waarin hij uiteenlopende functies in het praktijkonderwijs bekleedde, van gymleraar tot aan directeur.

Hennie is sinds november 2021 aangehaakt als netwerkcoördinator voor de amr Midden-Utrecht en lid van het projectteam Regionale Aanpak Jeugdwerkeloosheid (RAJ). Het is een regio waarin je te maken hebt met 4 RMC’s, 15 gemeenten, 16 scholen en harmonisatie niet altijd vanzelfsprekend is. “Daarin ben ik natuurlijk maar een kleine schakel” zegt Hennie, “maar desondanks ben ik er trots op dat ik goed gevonden wordt.” Vragen komen vanuit alle -soms onverwachte- hoeken. Dat is natuurlijk ook zeker een verdienste van Hennie zelf. Zo organiseert hij een aantal keer per jaar netwerkbijeenkomsten voor alle stagecoördinatoren, met een interessante spreker en een goed programma om zo de verbinding tussen de scholen te vergroten. “Want hier is zeker nog winst te behalen”, zegt Hennie. “Als het bijvoorbeeld gaat om bedrijven waar leerlingen naar uitstromen of stage lopen, heeft iedereen zijn eigen ‘kaartenbak’. Hoe mooi zou het zijn om deze met elkaar te delen en uit te breiden om zo meer mogelijkheden voor de leerlingen te creëren.”

In het nieuwe jaar starten we met het regionale opleidingsaanbod voor stagecoördinatoren op het gebied van arbeidstoeleiding. Dit zal ook zeker de samenwerking tussen de scholen gaan stimuleren, want bij het bespreken van casussen is herkenning een groot goed. Wat ook een mooie bijkomstigheid is dat er vanuit de gemeente gelden beschikbaar zijn gesteld om dit aanbod in te kunnen kopen. “Ben erg blij dat dit gelukt is,” zegt Hennie.

Opvallend bij de gemeente Utrecht is dat de functionarissen die zich bezig houden van Jeugdwerkeloosheid ook veelal jonge mensen zijn. “Dat geeft een mooie dynamiek , zegt Hennie met een glimlach, “het is niet altijd goed dat oudere mensen zoals ik denken voor jongeren.” Hennie vindt het sowieso heel belangrijk om de jongeren zelf een stem te geven. Laatst was hij aanwezig bij een brainstorm waarin jongeren bevraagd werden wat de gemeente voor hen kan betekenen. Dat zorgt altijd weer voor eyeopeners en verhalen uit de praktijk bevestigen dan weer waar je het voor doet.

Het Landelijk Kwartiermakerschap is eigenlijk een schot in de roos om onze doelgroep op de kaart te zetten in de regio maar ook landelijk. We weten elkaar goed te vinden, leren van elkaar en het is jammer dat structurele financiering nog steeds geen feit is. Hopelijk wordt dit in Den Haag snel ingezien. Ondertussen gaan we verder met alle mooie initiatieven om nog meer vso pro jongeren een duurzame uitstroomplek te kunnen bieden.

Op aanraden van Hennie stellen we de volgende keer Jaap Oomen, netwerkcoördinator amr West-Brabant aan jullie voor.