Kleiner aandeel uitstromers uit het pro en vso heeft werk

23-09-2022

Cijfers over de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt in 2020 en 2021.

Er zijn nieuwe cijfers beschikbaar over de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Deze cijfers geven inzicht in de positie op de arbeidsmarkt (het hebben van werk/uitkering) van uitstromers uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso), praktijkonderwijs (pro), middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo).

Kleiner aandeel uitstromers uit het pro en vso heeft werk Binnen het voortgezet onderwijs worden leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) met uitstroomprofiel arbeidsmarkt en leerlingen in het praktijkonderwijs (pro) voorbereid op de arbeidsmarkt. Bij vso-leerlingen met uitstroomprofiel arbeidsmarkt is het aandeel met werk in 2020 met 5 %-punt gedaald (naar 35%) en het aandeel met een uitkering gestegen met 4 %-punt (naar 33%). Lees meer over vso-uitstromers.

Van de pro-uitstromers is het aandeel met een uitkering (19%) toegenomen en het aandeel met werk (62%) gedaald. Bekijk alle cijfers over pro-uitstromers.

Bron: infoflits praktijkonderwijs