Impact baankansen vanwege Corona

28-01-2022

SEO Economische Onderzoek en het Verwey-Jonker Instituut hebben een monitor ontwikkeld om de landelijke impact van de coronacrisis op de overgang van het onderwijs naar de arbeidsmarkt kwantitatief en kwalitatief in beeld te brengen. 

Uit deze monitor blijkt dat het verschil in baankansen tussen opleidingsniveaus groter is dan voor de pandemie. Jongeren met relatief lage baankansen zijn harder geraakt tijdens de tweede lockdown en hun kansen herstellen zich maar deels. 

Lees HIER de volledige publicatie.