Dashboard schoolverlaters vso en pro

06-12-2021

Dashboard over de arbeidsmarktkenmerken van uitstromers uit het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs.

https://dashboards.cbs.nl/v3/schoolverlater_vso_pro/

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een dashboard samengesteld over de arbeidsmarktkenmerken van uitstromers uit het vso en pro. Het geeft onder meer inzicht in welke mate vso- en pro-uitstromers uit cohort 2013/’14 tot en met 2018/’19 aan het werk zijn, een uitkering hebben en wat hun uurloon is.