Brochure ‘Samen werken in de regio’

09-11-2021

Met veel plezier presenteren wij u hierbij de brochure ‘Samen werken in de regio’. Deze brochure gaat over de arbeidstoeleiding van jongeren uit het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.

Van december 2020 tot eind maart 2021 zijn in het kader van de Aanpak Jeugdwerkloosheid per arbeidsmarktregio werktafels georganiseerd. Tijdens de werktafels is scholen gevraagd naar verbeterpunten voor een succesvolle en duurzame plaatsing op de arbeidsmarkt. Deze verbeterpunten zijn vertaald in een vijftal ontwikkelthema’s. De thema’s delen wij graag met u in deze brochure.

De regionale netwerkcoördinatoren vso·pro vragen op alle relevante tafels het komende jaar aandacht voor deze specifieke thema’s. En daarnaast hopen wij u met deze brochure een handreiking te geven voor de regionale plannen die er in het kader van de bestrijding van de jeugdwerkloosheid worden gemaakt.

De wereld van arbeidstoeleiding is dynamisch en inmiddels zijn er een tweetal thema’s toegevoegd, welke nog niet opgenomen zijn in de brochure. Deze gaan over het beperkte aantal plaatsen beschut werk en over de doorontwikkeling van jongeren die uitgestroomd zijn richting dagbesteding. Wij houden u op de hoogte van deze laatste ontwikkelingen.

Mede namens de netwerkcoördinatoren vso·pro danken wij iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan deze brochure en wensen u veel leesplezier. 

Bekijk hier de brochure.