BLOG over het waarom…

16-11-2021

Scholen voor praktijkonderwijs en scholen voor gespecialiseerd onderwijs hebben één belangrijke overkomst. Het verbeteren van de kansen van leerlingen. Zodat er voor iedere leerling een passend perspectief is tegen het einde van hun schoolloopbaan. Voor veel leerlingen is dat een baan. Al dan niet in een beschermde of beschutte vorm en vaak in combinatie met een passende vervolgopleiding.

Het traject van school naar werk heet in jargon ‘Transitie’. Deze term doet enige complexiteit vermoeden. En dat klopt. Dit is een wereld van wetten, petten en loketten en budgetten. Dat rijmt weliswaar lekker maar leidt in de praktijk tot veel afstemming tussen verschillende organisaties. Daarbij trekt een hele optocht aan welwillende instanties aan de leerling voorbij. Terwijl deze leerlingen gebaat zijn bij één vertrouwd gezicht. Eén vast contactpersoon waarmee ze gezamenlijk de weg naar werk kunnen bewandelen. Die hen op het pad houdt en behoedt voor verkeerde afslagen of doodlopende paden. Eén telefoonnummer is voor hen meer dan voldoende.

Bovenstaand onderwerp is één de zeven thema’s die de netwerkcoördinatoren pro/vso het komende jaar oppakken. Inmiddels zijn er in een tiental arbeidsmarktregio’s coördinatoren aan de slag. Ze zijn van de scholen. Zij zorgen voor overzicht in het web van overlegtafels en programma’s. Ze voorkomen dat scholen ondersneeuwen in het tumult in de regio. En zorgen er voor dat vso en pro leerlingen meegenomen worden in de regionale aanpakken Jeugdwerkloosheid.

Maar wellicht het belangrijkste dat zij doen is schatgraven. En het delen van de vondsten. Tegen sommige verwachtingen in stromen namelijk steeds meer jongeren uit het vso en pro door naar een plek op de arbeidsmarkt of het mbo. En steeds minder jongeren richting de bijstand. Er is inmiddels een schatkamer aan voorbeelden. Waarbij vooral scholen die zich opstellen als netwerkorganisatie succesvol zijn. Samenwerking is dus de sleutel. En daar richten de netwerkcoördinatoren zich op. Zij delen hun ervaringen binnen het landelijke netwerk van coördinatoren. En binnen hun eigen regio. Waarbij iedere regio haar eigen historie en dynamiek kent. Maar samen hebben de scholen en hun netwerkpartners een pakhuis vol ervaringen, inzichten en kennis. Met de coördinatoren daarbinnen in de rol van kennismakelaar, blikopener en bruggenbouwer. Om op die manier alle ‘wisdom of the crowd’ te verzilveren en om te zetten in gerichte en concrete acties voor de groep (oud)leerlingen uit het vso en pro.

Dit alles gebeurt onder de directe de vlag van de Sectorraad Praktijkonderwijs en de Sectorraad GO. Het bouwen van netwerken is daarbij niet het doel van dit gemeenschappelijke initiatief. Het is een middel om er voor te zorgen dat er voor alle pro en vso leerlingen een duurzame uitstroomplek is. Met recht op nazorg en aandacht voor doorontwikkeling. Daar doen we het voor. En daar gaan we voor.