Amendement Preventieve aanpak Jeugdwerkloosheid aangenomen

09-12-2022

Het aannemen van het amendement is zeer positief nieuws voor onze VSO scholen.

Allereerst betekent het dat we in 2023 met onze vso/pro-netwerk-coördinatoren door kunnen. Daar is nu dekking voor gevonden voor 2023.

Daarnaast is het een pleidooi om ook voor het praktijkonderwijs en het vso een plek te vinden in de preventieve aanpak jeugdwerkloosheid, zoals die ook voor het mbo wordt uitgerold.

Hiervoor moeten nog wel wat stappen worden gezet, maar de voortekenen zijn na het aannemen van dit amendement een heel stuk gunstiger.

Al met al goed nieuws, en extra veel dank aan de initiatiefnemers in de Tweede Kamer van het amendement: Lisa Westerveld van GroenLinks en Habtamu de Hoop van de PvdA!

Het amendement is hier te downloaden.