Rapportage Jong volwassen statushouders naar werk

30-08-2021

De groep jong volwassen statushouders (18-22 jaar) is één van de groepen binnen de integrale aanpak voor kwetsbare jong volwassenen, die prioriteit heeft. In samenwerking met PrO (Praktijkonderwijs) Almere en het taalcentrum Almere is een traject ontwikkeld voor jonge statushouders die 18 jaar zijn geworden, maar niet direct vervolgonderwijs kunnen volgen.