NT2 en praktijkonderwijs

08-07-2021

Op de site van LOWAN is de handreiking ‘o jee, een NT2-leering in het praktijkonderwijs’ beschikbaar.

Na de zomervakantie zal er ook een online community beschikbaar zijn voor alle docenten die werkzaam zijn in het praktijkonderwijs of werken met route 1 leerlingen in de ISK. Hier zullen tips, materialen etc. uitgewisseld worden.