Inspiratiekaart voor bij- en omscholing voor kansrijke beroepen

26-05-2021

…via het MBO

Een belangrijke pijler in het Actieplan stages en leerbanen / Aanpak Jeugdwerkloosheid voor de schoolverlaters van het vso en praktijkonderwijs, is het inzetten op een passende vervolgopleiding met praktijkleren om zo de positie van de schoolverlaters op de arbeidsmarkt te versterken voor hen die geen mbo 2 diploma kunnen behalen maar wel talenten hebben. Naast de bestaande mbo-opleidingen via bol en bbl, zijn er nu mogelijkheden voor deze schoolverlaters om een passende opleiding praktijkleren te gaan volgen, namelijk een mbo-opleiding leidend tot een mbo-certificaat of een praktijkverklaring. Deze opleidingen zijn maatwerk en vinden in de zogenaamde derde leerweg plaats. Belangrijke kenmerken van deze maatwerkopleidingen zijn dat ze plaats vinden in de praktijk van een erkend leerbedrijf, flexibel zijn en beroeps-/werkplekgericht ingevuld kunnen worden. Ten behoeve van onze gezamenlijke ambitie om te komen tot een soepele overgang van school naar werk en de arbeidsmarktpositie van de jongeren te versterken is een inspiratiekaart van kansrijke beroepen en werkplekken, ontwikkeld door UWV, NRTO, MBO Raad en SBB.

De inspiratiekaart vind je hier.