Flyer Projectteam RAJ

13-05-2022

In de flyer van het projectteam RAJ de hoofdlijnen van de Regionale Aanpak Jeugdwerkloosheid.

De afgelopen periode heeft het projectteam met veel partners hierin gezamenlijk opgetrokken en daarmee ook de onderlinge samenwerking in de regio versterkt. Met als gemeenschappelijk doel: het verbeteren van de positie van jongeren tot 27 jaar op de arbeidsmarkt, een groep die door de coronacrisis extra kwetsbaar is. Vooral jongeren die zonder startkwalificatie van school komen, of die om wat voor reden dan ook moeite hebben om de start op de arbeidsmarkt te maken.

De afgelopen maanden is geïnvesteerd in het versterken van de onderlinge samenwerking. Dat heeft geleid tot bijgaand plan van aanpak waarin net een stapje extra gezet kan worden, bovenop alle initiatieven en acties die er al zijn in de regio. Inmiddels hebben de samenwerkende partijen een start gemaakt met de uitvoering ervan.

Wil je meer informatie over de plannen of zie je kansen om aan te sluiten? Neem dan contact op met de contactpersonen van de actielijnen die in de flyer zijn vermeld.