‘Een goede voorbereiding op werk, is het halve werk’

11-04-2022

Een good practice uit de regio Zwolle.

De overgang van school naar werk loopt voor jongeren uit het praktijkonderwijs en speciaal voortgezet onderwijs niet altijd soepel. De kans op uitval, bijvoorbeeld in vergelijking met leeftijdsgenoten is groot.

Passende nazorg voor deze groep jongeren is daarom een belangrijk ontwikkelthema voor het vsopro. Hoe kunnen deze jongeren als zij eenmaal werken terugvallen op ondersteuning? In het hele land lopen hierover projecten en initiatieven. Aan het woord Jannette Klaver, projectleider Overstap en Paspoort voor Succes uit de arbeidsmarktregio Zwolle.

Paspoort voor Succes in het kort

  • Het Paspoort voor Succes (PvS) is een document waarmee de jongere een meer soepele overgang krijgt naar de arbeidsmarkt.
  • De jongere bespreekt met zijn mentor en ouders wie hij is, wat hij kan en niet kan, wat hij wil en nodig heeft en hij zet dat zelf in zijn Paspoort voor Succes.
  • Het wordt duidelijk wat de behoeftes zijn van deze oud-leerling liggen, omdat er ook omschreven is waar de hulpvragen liggen.
  • Dit persoonlijke document deelt de leerling met de doorwerkcoach.
  • De Consulent werk en inkomen van de gemeente kan het Paspoort voor Succes inzetten voor de vervolgbegeleiding voor de jongere.

Janette Klaver, projectleider Overstap en Paspoort voor Succes, arbeidsmarktregio Zwolle

“We gunnen de jongeren uit het vso allemaal de beste start op het mbo en de arbeidsmarkt. Maar we weten ook dat in dat hele traject de overstapmomenten het meest kritisch zijn. Zo’n spannend moment is de overstap naar het mbo, of de overstap naar de arbeidsmarkt. Op al die momenten is het vaak nodig om  extra in te zetten op goede begeleiding. Onze ervaring is dat het Paspoort voor Succes een goed document is waarmee je de overdracht goed begeleidt en borgt. Je kunt problemen voor zijn. En omdat alle scholen het gebruiken, werk je ook met een document dat voor iedereen duidelijk is.”

“Vanuit de werkwijze Warme Overstap wordt door de scholen voor v(s)o, pro en mbo in de regio’s IJssel-Vecht en NW Veluwe sinds 2019 bij de overgang naar het mbo gewerkt met het Paspoort voor Succes. Hierin zet niet de vo-mentor zijn observaties over de leerling op een rij, maar doet de jongere dat zelf, na bespreking met de mentor. Het document wordt daarmee een persoonlijk document waarin de jongere documenteert waar hij staat, wat hij wil leren en waar hij verwacht hulp bij nodig te hebben.”

“Het document geeft de Loopbaanoriëntatie- en begeleiders op het mbo veel inzichten. Bijvoorbeeld of de student extra begeleiding en ondersteuning nodig heeft. Je kunt daardoor makkelijker samen met de student een pad uitstippelen om het diploma te halen. Juist omdat je als jongere zelf vertelt waar je ondersteuning bij nodig hebt.”

“In de overstap naar de arbeidsmarkt, dat tweede kritieke overgangspunt, kan het PvS opnieuw een belangrijk document zijn die de overgang soepeler laat lopen. Het zorgt opnieuw voor draagvlak en commitment; wie is deze jongere? Wat is belangrijk voor hem om succesvol te zijn op de arbeidsmarkt, wat denkt hij zelf? Soms kan een jongere meer dan dat hij laat zien. Soms overschat hij zichzelf. Dat in beeld krijgen en als stagebegeleider met hem bespreken, geeft inzicht in zijn of haar kansen en kwetsbaarheden. De gemeente heeft daarom met het Paspoort voor Succes een belangrijk profiel in handen van de kandidaat die zij kunnen begeleiden naar werk. Een goede voorbereiding op werk, is het halve werk.”

https://www.expertisepuntlob.nl/tools/praktijkvoorbeelden-lob/paspoort-voor-succes

https://lerenwerktwel.nl/overstap-en-versterken-intake/

Meer informatie over de regio Zwolle en contactgegevens, kijk hier.