Inclusiepact Onbeperkt Meedoen Zwolle

Meer vso en pro leerlingen naar een duurzame baan door ze nog beter in beeld te brengen bij werkgevers in kansrijke sectoren.

Vanuit het landelijk netwerk vso•pro maken wij ons hard om meer jongeren in het vso en pro te leiden naar een betaalde baan met passende begeleiding en aandacht voor doorontwikkeling. Met de verkregen subsidie vanuit het Ministerie van VWS – VN verdrag Onbeperkt Meedoen – gaan wij in de regio Zwolle aan de slag.

Inclusiepact
In een zogenaamd inclusiepact slaan 16 vso & pro scholen, de sectortafels Zorg & Welzijn, Vrijetijdseconomie en Techniek, Bouw & Energie en de samenwerkingspartners van de HCA Zwolle de handen ineen om meer stage- en uitstroomplekken te realiseren voor nu en in de toekomst.

Samen leggen we de puzzel
Op dinsdag 13 december 2022 ondertekenden betrokken partners de intentieverklaring in het bijzijn van vertegenwoordigers van ministeries van Volksgezondheid, Welzijn & Sport en Sociale Zaken & Werkgelegenheid en de samenwerkingsorganisaties binnen de arbeidsmarktregio Zwolle.

Project Onbeperkt Meedoen Zwolle
Tijdens het 2 jaar durende project richten wij ons op 3 actielijnen:

  1. Externe communicatie en marketing
    De scholen helpen met het verbeteren van communicatie d.m.v. cursussen, ontwikkelen van campagnes en inzet sociale media om de doelgroep onder de aandacht te brengen bij de werkgevers.
  2. Verbinden van vraag en aanbod
    In samenwerking met de sectortafels vraag en aanbod nog beter op elkaar afstemmen. Wat hebben de werkgevers nodig om meer stage- en uitstroomplekken te kunnen realiseren?
  3. Delen van de opbrengsten
    Opschalen naar de overige arbeidsmarktregio’s binnen het landelijk netwerk vso•pro.

Hiernaast worden acties uitgevoerd voor het creëren van werkplekken binnen deze sectoren zoals het inzetten van brugbanen.

Contact
Voor meer informatie over het project en afstemming kun je terecht bij:

Hansje van Welie
Projectleider
h.vanwelie@vsopro.nl

Aanmelden voor een verkenningsbijeenkomst kan hier.

Nieuws
Volg ons op de LinkedIn pagina van de VSO•PRO Arbeidsmarktregio Zwolle voor het laatste nieuws. Tijdens het project brengen wij nieuwsbrieven uit om alle betrokken partijen in de regio Zwolle te informeren.

Wil je ook een nieuwsbrief in je mailbox ontvangen, laat het ons hier weten!