Midden Utrecht

 1. Wat typeert jullie samenwerking?

  De PrO/VSO scholen weten elkaar te vinden wanneer het gaat om expertise rondom uitstroom van de leerlingen. Er is op verschillende gebieden een verbinding met de gemeente Utrecht.

  Deze faciliteert scholen in allerlei projecten m.b.t. doorstroom naar werk. Er is bijvoorbeeld een accounthouder transitiestage ’s die bedrijven attendeert op de doelgroep waardoor er meer uitstroomplekken gerealiseerd worden en er zijn speciale Jobhunters voor PrO/VSO

  In Utrecht-midden zijn gestart met netwerkbijeenkomsten voor stage-coördinatoren waarbij kennisdelen centraal staat. Deze netwerkbijeenkomsten zijn 4 keer per jaar.

 2. Waar zijn jullie trots op?

  In de regio zijn we trots op de samenwerking in alle facetten. We zijn trots op het feit dat de doelgroep PrO/VSO nadrukkelijk benoemd wordt binnen de ‘aanpak jeugdwerkeloosheid’. Er wordt steeds meer rekening gehouden met de bijzondere begeleidingsbehoefte van de leerlingen.

  We zijn trots op een duurzame samenwerking m.b.t. tot het vervolgonderwijs op het MBO. Denk hierbij aan de geïntegreerde entree-opleidingen binnen het praktijkonderwijs. Waarbij grote resultaten gehaald worden zowel op niveau 1 als op niveau 2.

  Midden-Utrecht Werkt Door helpt ook jongeren die (bijna) klaar zijn met school op weg naar werk. Op deze pagina vind je informatie voor jongeren met diploma uit het pro, vso en mbo. Waar kun je in jouw omgeving terecht voor hulp na school op weg naar werk?

   

 3. Wat heeft inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

  Het gaat bij PrO/VSO om een passende en vooral ook duurzame uitstroomplek. Begeleidingstrajecten zijn hierbij van essentieel belang. De regio heeft sinds kort een zogenaamde Life-coach in het leven geroepen die hierop ingezet wordt.

  Op het gebied van beschutwerk zijn we op zoek naar meer passende mogelijkheden voor de doelgroep. Daarbij wordt er gezocht naar stages voor leerlingen met een grote begeleidingsbehoefte.

  De komende periode gaan we ook aandacht besteden harmonisatie binnen de regiogemeentes als het gaat om begeleiding van leerlingen uit de doelgroep PrO/VSO

Midden Utrecht

Contactgegevens

Coördinator
Hennie van den Boorn
E-mailadres
h.vandenboorn@vsopro.nl
Telefoon
0624361537

Deelnemende scholen in deze regio


Goede voorbeelden


Documenten


Nieuws