Groot Amsterdam

 1. Wat typeert jullie samenwerking?

  De PrO/VSO scholen Regio Amsterdam  (Amsterdam, Zaandam, Uithoorn, Hoofddorp en Hilversum) en de gemeente Amsterdam onderhouden een brede en open samenwerking waarin we zoeken naar kansen en gebruik maken van elkaars kennis en expertise. Door de intensieve samenwerking zijn de scholen in staat om gezamenlijk beleid te ontwikkelen op verschillende gebieden. Hierdoor lukt het de scholen maatwerk te leveren waardoor zij de leerlingen beter op stage- en uitstroom plekken kunnen plaatsen waar zij goed tot hun recht komen. Een mooi voorbeeld hiervan is dat elke school een vast contactpersoon heeft bij de gemeente. Door de korte lijntjes, het persoonlijk contact en de warme overdracht worden de leerlingen slagvaardig begeleidt  naar de arbeidsmarkt of beschut werk.

  Jaarlijks organiseert regio Groot Amsterdam 6 stagecoördinatoren bijeenkomsten waarin kennis delen centraal staat. De scholen, gemeente en overige externe organisaties  komen samen om de laatste ontwikkelingen op het gebied van stages, de arbeidsmarkt, PrO-ROC entreeopleidingen, LOB en casuïstiek te bespreken. Daarnaast is er ruimte om te netwerken waardoor men elkaar beter weet te vinden.

  Klara Wensveen is vanuit gemeente Amsterdam  Projectleider sluitende aanpak PrO-VSO, 0651011085

 2. Waar zijn jullie trots op?

  Waar Regio Amsterdam heel trots op is, is de krachtige samenwerking met elkaar, dit zorgt er o.a. voor dat de PrO-ROC entreeopleidingen al jaren succesvolle trajecten zijn. PrO en VSO leerlingen krijgen de kans  om onder de paraplu van hun school een entree diploma te halen. Hierin werken de scholen nauw samen met het MBO. Inmiddels zijn er 12 entreeopleidingen en participeren er circa 275 leerlingen van 22 scholen uit de regio.

  Om de samenwerking nog meer kracht bij te zetten is dit schooljaar speciaal voor alle stagecoördinatoren uit regio Groot Amsterdam de website www.staco-amsterdam.com online gegaan, hierin worden de laatste ontwikkelingen met elkaar gedeeld.

  We zijn ook trots op het gezamenlijk organiseren van de markt  “Samen voor de leerlingen”. Tijdens deze bijeenkomst delen de scholen hun kennis, lesmateriaal op het gebied van LOB en inzichten met elkaar om  inspiratie op te doen.

 3. Wat heeft inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

  Het doel van het Praktijkonderwijs is het toeleiden naar een zo bestendig- en duurzaam mogelijk  uitstroom plek (arbeid of doorleren). Regio Amsterdam zoekt daarom continu actief  naar passende begeleidingstrajecten, branche cursussen en entreeopleidingen om nog beter maatwerk te kunnen leveren. Een belangrijke pilot die deze toeleiding moet verbeteren is Transfer Coaching binnen het onderwijs. Het doel van de pilot is het bieden van begeleiding aan kwetsbare jongeren bij de overgang van PRO/VSO onderwijs naar opleiding of werk en het onderzoeken hoe deze begeleiding er het beste uit kan zien.

  Een ander belangrijk item waar regio Amsterdam zich op dit moment  mee bezighoudt is het organiseren van passende stageplekken voor (18-) jongeren met een grote begeleidingsbehoefte die niet gefinancierd  worden vanuit de WMO.  Een werkgroep is aan het onderzoeken waar deze doelgroep kan stage lopen met extra begeleiding, welke middelen er voor nodig zijn en hoe dit gestructureerd georganiseerd kan gaan worden.

  De komende periode wordt ook aandacht besteed aan een betere regionale samenwerking zodat de begeleiding  van leerlingen die woonachtig zijn in buurgemeenten naar de arbeidsmarkt verbeterd.

Groot Amsterdam

Contactgegevens

Coördinator
Renée Kraaij
E-mailadres
swa@kolom.net
Telefoon
0682300796
Website
www.staco-amsterdam.nl

Netwerk partners

Deelnemende scholen in deze regio