Gooi en Vechtstreek

 1. Wat typeert jullie samenwerking?

  “Soms heb je een dorp nodig om een kind op te voeden¨ typeert onze samenwerking. Wij staan als regio aan het begin van  een positieve samenwerking  waarin  onze leerlingen kunnen ervaren en groeien.

  Samen willen we de positie van de VSO en PRO jongeren versterken in kansen, mogelijkheden en in groei en ontwikkeling. Hierin ligt de uitdaging om meer en beter passende leerwerkplekken en stageplekken  te creëren. Groei en ontwikkeling stopt niet wanneer onze leerlingen de school verlaten en we gunnen de leerlingen een Leven Lang Ontwikkelen, net zoals dat voor iedereen in Nederland geldt

  In samenwerking met de SBB zoeken we naar mogelijkheden om de route Praktijkleren middels praktijkverklaringen, certificering of, indien mogelijk,  een aansluiting te vinden in het MBO onderwijs. Kansengelijkheid is een aandachtspunt waar we ons voor willen inzetten. Dit verbindt ons in de samenwerking en motiveert ons. Standaardisatie van werkwijzen in de verschillende regio’s met eenzelfde soort beleid is onze wens

 2. Waar zijn jullie trots op?

  • De PRO school mag  zich een excellente school  noemen
  • De VSO scholen plaatsen de jongeren succesvol uit.
  • Dat de nazorg niet stopt na twee jaar maar doorgaat via extra Nazorg dagen. Jongeren weten de weg terug te vinden naar school als het niet goed loopt. We zijn trots op ons vangnet.
  • Door deze inzet en het werken vanuit de  relatie worden jongeren opnieuw geplaatst in kansrijke situaties .
  • De onderlinge samenwerking waarin we de jongere voorop zetten
 3. Wat heeft inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

  Thema 1,2,3

  • Voor de VSO jongeren zouden we meer Beschutte Werkplekken willen creëren. Simpel switchen moet ook in onze regio worden vormgegeven.
  • Samenwerking met SROI en werkgevers verbeteren en verstevigen
  • Inrichting standaardisatie werkwijze met verschillende gemeenten binnen de regio en daarbuiten
  • Inrichten van Jobcoaching, verzorgd door medewerkers van de PRO school
  • Sta ndaardisatie van de inzet van verschillende gemeente in de regio.

Gooi en Vechtstreek

Contact opnemen

Coördinator
Anke Jetske de Boer
E-mail adres
adboer@gsf.nl

Netwerkpartners

Deelnemende scholen in deze regio.