Gooi en Vechtstreek

 1. Wat typeert jullie samenwerking?

  ‘You need a village to raise a child’. Dit gezegde typeert het besef waar vanuit de samenwerking binnen onze regio gestalte krijgt. Krachten bundelen, elkaar versterken en leren van elkaar staat hierin centraal. Allemaal met als doel om de groeimogelijkheden van onze kinderen te vergroten. Wij gunnen onze leerlingen een volwaardige plek in onze maatschappij.

  De uitdaging hierin is om alle handen dezelfde kant op te krijgen. Stageplekken, passende leerwerkplekken, doorstroom richting vervolgonderwijs en rijk beschut werk creëren zijn daarbij de doelen.

  Hierbij willen wij realiseren dat doorgroeiroutes uitgebreid worden, maar ook helder en inzichtelijk zijn voor alle betrokkenen. Zodat helder is wat de diverse mogelijkheden zijn en wat iedereen van elkaar kan verwachten. Zo creëren we samen wegen die onze leerlingen kunnen bewandelen naar hun toekomst.

 2. Waar zijn jullie trots op?

   • De PRO school heeft het predicaat ‘excellente school’ en dat maken zij meer dan waar.

   • De VSO scholen hebben een hoge score in succesvolle uitplaatsingen.

   • Onze nazorg: jongeren weten de weg terug naar school te vinden als zaken niet goed verlopen. We hebben een stevig vangnet. We kijken dan samen naar een beter passende constructie.

   • De groeiende samenwerking, waardoor in de toekomst nog betere resultaten te verwachten zijn.

 3. Wat heeft inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

   • We willen meer beschutte werkplekken creëren.

   • We willen de samenwerking met werkgevers verbeteren en uitbreiden.

   • We willen een routekaart ontwikkelen waarin uitstroomwegen helden beschreven staan.

   • We willen meer jobcoaching inzetten.

   • We willen met de verschillende gemeenten meer overeenstemming creëren qua werkwijze.

Gooi en Vechtstreek

Contactgegevens

Coördinator
Ilene Krause
E-mailadres
i.krause@vsopro.nl
Telefoon
06-58887672

Netwerk partners

Deelnemende scholen in deze regio