Foodvalley

  1. Wat typeert jullie samenwerking?

    De twaalf VSO- en PrO scholen in onze regio hebben allemaal hetzelfde doel, namelijk een passende en duurzame uitstroombestemming voor elke leerling. In deze gezamenlijke opdracht ontmoeten en vinden wij elkaar steeds regelmatiger, onder andere tijdens onze scholennetwerkbijeenkomsten die we twee keer per jaar organiseren. Ondanks de verschillen in de doelgroep van de scholen is er altijd een gemeenschappelijk belang waarbij alle betrokken collega’s graag meedenken en meewerken.

  2. Waar zijn jullie trots op?

    Wij zijn trots op het feit dat we de afgelopen jaren mooie en constructieve stappen hebben gezet om de samenwerking tussen de scholen onderling, maar ook tussen de scholen, gemeenten en andere netwerkpartners te verstevigen. VSO en PrO staat weer op de kaart in de regio en dat is en blijft ons doel.

  3. Wat heeft inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

    Wij zijn bezig om een regionale, integrale aanpak vorm te geven waarbij een naadloze aansluiting van school naar dagbesteding, (beschut) werk of vervolgonderwijs het doel is voor iedere leerling. Een duurzame plek binnen de maatschappij voor elke leerling is het uitgangspunt.

Foodvalley

Contactgegevens

Coördinator
Laura Peters-Edel
E-mailadres
l.peters@vsopro.nl
Telefoon
06-11417672
Website
https://www.regiofoodvalley.nl/werken

Netwerk partners

Deelnemende scholen in deze regio


Documenten