Midden Limburg

 1. Wat typeert jullie samenwerking?

  De samenwerking typeert zich door de betrokkenheid van iedereen, alle benodigde partijen zitten op basis van gelijkwaardigheid samen aan tafel en hebben gemeenschappelijke doelstellingen.

  Partijen gaan doelgericht met elkaar aan de slag en onderzoeken hoe we samen van meerwaarde kunnen zijn in onze regio.

 2. Waar zijn jullie trots op?

  1. Ontwikkelingen routekaarten, toolbox en overzicht professionals van school naar werk

  Er worden routekaarten, een gereedschapskist met een totaaloverzicht van ondersteuning en een overzicht van namen en contactgegevens van personen bij alle organisaties in de regio betrokken bij deze doelgroep opgeleverd. De concepten worden besproken in een workshop op 18 november. Er wordt getoetst op volledigheid, bruikbaarheid, validiteit en correctheid. Ook wordt er gezamenlijk nagedacht over hoe we deze informatie kunnen onderhouden en ontsluiten. Vooral de ontsluiting richting jongeren krijgt aandacht.

   Pilots jobcoaching plus en jongeren in beeld

  • Pilotplan jobcoaching is vastgesteld. Wordt uitgevoerd door 2 jobcoaches voor de duur van 2 jaar. Er zijn twee kandidaten geworven. Pilot wordt uitgebreid gemonitord.
  • Pilotplan jongeren in beeld wordt de komende maand vastgesteld. Daarna werving. 300 jongeren op de lijsten in de regio. Gedeelte is zzp-er. Gedeelte zit echt thuis. Pilot biedt daarnaast inzicht in wat voor jongeren dit zijn; die thuis zitten. Als jongeren in beeld dan koppeling met RMT (is geborgd in het plan).
 3. Wat heeft inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

  Samenwerking van alle benodigde partijen om voor jongeren een sluitende aanpak te realiseren in de transitie van onderwijs naar een passende en duurzame plek in de maatschappij.

  Op dit moment is dat vooral in de routekaarten en bovenstaande pilots.

Midden Limburg

Contactgegevens

Coördinator
Roel Schreurs
E-mailadres
roel.schreurs@aloysiusstichting.nl
Telefoon
06-46206807

Netwerk partners

Deelnemende scholen in deze regio


Documenten